OZNAM Obmedzenie otváracích hodín - COVID-19

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 bude Obecný úrad Kechnec otvorený každý pondelok a stredu v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod.. Vybavovať sa budú iba neodkladné záležitosti.

Vybavovať budeme iba občanov, ktorí majú v obci Kechnec trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo vlastnia nehnuteľnosť v obci Kechnec.

Z bezpečnostných dôvodov Vás žiadame, aby ste si najprv telefonicky s pracovníkmi obce na čísle 055/728 25 12 dohodli čas návštevy úradu. Uvedené platí do odvolania.

Facebook